Valet närmar sig

Kommunvalet i september närmar sig och det är hög tid att kommunens fokus återigen riktas på skolan och äldreomsorg. Efter fyra år med borgerligt styre har majoritetens fokus legat på borgensåtagande åt enskilda företagare, ”skrytbygge” i form av ett stickspår till Rundvik. Ett stickspår vars efterfrågan är låg (ett företag aviserar för att använda) men kostnaden är hög; drygt 56 miljoner kronor.

Siffror från Fackförbundet Kommunal visar att var tredje vill sluta inom äldreomsorgen. Likaså fortsätter behovet av nyanställning stiga efter pensionsavgångar och en fortsatt åldrande population. Det behövs helt enkelt fler händer; undersköterskeyrket måste bli attraktivare i Nordmalings kommun.

Under denna period motionerade Vänsterpartiet  bl.a. för arbetskläder till alla inom äldreomsorg/hemtjänst. Det är idag verklighet, även om det tog en omväg.

En annan kvalitetshöjande insats inom så väl äldreomsorg som barnomsorg/skolverksamhet är ”6-timmars arbetsdag”. Statistik visar att 30-timmars veckor med bibehållen lön (dvs heltidslön) har och kan halvera sjukskrivningstalen. Vidare har 6-timmarsprojekt inom äldreomsorg (Svartedalens 6-timmarsprojekt) visat på en fördubbling av aktiviteter för de äldre. Den 11/12-17 var Vänsterpartiets motion om uppstart av 6-timmarsprojekt upp i kommunfullmäktige, men borgarna ville inte ens debattera.

Det är hög tid att fokus legs på det absolut viktigaste och i högsta grad kommunens skyldig: skola och äldreomsorg. Valet närmar sig.

Partistyrelse 2018

På årsmötet 3/3-18 valdes följande till Vänsterpartiet Nordmalings partistyrelse:

Ordförande:
Niklas Vestermark, Nordmaling

Ordinarie:
Eva Lundquist, Nordmaling
Anna-Britt Coe, Leduåfors
Carolina Linné, Olofsfors
Marie Landström, Gräsmyr

Suppleanter:
Bengt Eriksson, Nordmaling
Per Lundberg, Nordmaling

Nordmalings kommun ansluter sig till Kärnkraftfritt Bottenviken

Tillsammans med Centerpartiet, Socialdemokraterna och enskilda ledamöter (FD) tar Vänsterpartiet ställning för ett kärnkraftfritt Bottenviken. Tillsammans tog vi ställning för en hållbar framtid.  Det innebär att Nordmalings kommun ansluter sig till total 18 andra kommuner i Sverige som tar avstånd.

Energibehov bör och kan tillgodoses med förnyelsebara alternativ som inte medför natur- och hälsorisker. En artikel från Folkbladet i Västerbotten finns på länken nedan:

https://www.folkbladet.nu/plus/2039795/politiker-i-nordmaling-kritiserar-finsk-karnkraft

En kortare artikeln, men som finns tillgänglig för alla finns publicerad på Västerbottens Kuriren hemsida:

https://www.vk.se/2241757/protest-mot-karnkraftsplaner

Jul i Gemenskap

Svenska kyrkan & politiska partier i Nordmaling arrangerar Jul i Gemenskap – ett gratis julaftonfirande. Alla är välkomna att i gemenskap fira jul! Det kommer bjudas på traditionellt julbord, glögg, julsånger & julklapp till alla. Se affisch nedan:

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion om 6-timmarsprojekt

Nordmalings kommunfullmäktige avslog idag (11/12-17) Vänsterpartiets motion om 6-timmarsprojekt inom barnomsorgen. Detta trots flera lyckade försök i landet, statistik över halveringar på kort- och långtidssjukskrivningar. Deltagare i liknande projekt har fått bättre upplevd hälsa och bevisligen kunna ge bättre kvalité på den offentliga verksamheten. Exempelvis på Svartedalens äldreboende där det skedde fördubbling av aktiviteter för de äldre. I Västerbottens län bedriver landstinget ett 6-timmarsprojekt på Städet Skellefteå lasarett. Det är väldigt tråkigt att folkhälsan och kvalitén på den offentliga verksamheten inte prioriteras.

Nordmaling står precis som övriga Sverige inför stora pensionsavgångar, lösningar på bemanningsfrågan är av stor vikt.  Nordmalings kommunalråd påstår att 6-timmarsprojekt skulle försvåra möjligheten att lyckas anställa tillräckligt med personal. När Västerbottens landsting anställde till Städet Skellefteå söktes knappt 10 tjänster; i slutändan hade de mer än 100 sökande. 6-timmar är attraktivt och skapar möjligheter till en god och ansvarsfull verksamhet. En verksamhet som där kommunen värnar om sina invånare, anställda som brukare, elever med mera.

Exempel från Städet i Skellefteå. Statistisk över sjukfrånvaron som visar en tydlig nedgång under det halvår projektet har pågått.

 

 

 

 

 

Kärnkraftfritt Bottenviken

Kärnkrafttfritt Bottenviken; frågan blev än en gång aktuellt i Nordmaling i samband med dagens kommunfullmäktige 23/10. Det är oerhört viktigt att ta ställning i frågan. Det här berör inte bara Pyhäjoki, Bottenviken eller dess omnejd. Frågan berör såväl Nordmaling, Västerbotten, Sverige och hela världen.

En kärnkraftsreaktor producerar i snitt ca 20 ton avfall per år och dessa restprodukter är radioaktiva i upp mot 1 000 år. Sedan bör man vara medveten om konsekvenserna av uranutvinning; skadorna på miljön och människorna i dessa områden. Det är svårt att tänka sig något smutsigare. Det finns ofarliga förnyelsebara alternativ. Valet är enkelt, vi måste tänka långsiktigt.

Vänsterpartiet kommer gladligen skriva under tillsammans med de partier och ledamöter som i vår kommun delar denna vision.

Vänstern i Svenska Kyrkan

På söndag (17/9) är det kyrkoval och du har väl inte missat att det finns ett vänsteralternativ? Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) verkar för en öppen kyrka i ett mångkulturellt samhälle. En kyrka som aktivt kämpar mot orättvisor, om det så är sociala, ekonomiska eller kulturella. Svenska kyrkan ska vara öppen för och värna om alla människors lika värde.

ViSK:s valplattform finns på länken:
http://www.visk.info/valplattform-10583119

Motion: 6-timmarsprojekt inom barnomsorg

”Arbetsförhållandena för kommunens anställda bör ses över relaterat till arbetstidslängden. Lagen om arbetstid och definitionen av heltid har inte ändrats sedan 1970-talet. Jobben är ofta slitsamma både fysiskt och psykiskt, sjukskrivningstalen är höga och lönen låg. Det är dessutom en jämställdhetsfråga eftersom majoriteten av de anställda inom bland annat äldreomsorg och barnomsorg men likväl kommunen i helhet är kvinnor.

Ett exempel på ett lyckat 6-timmarsprojekt är Svartedalens äldreboende i Göteborg. Sjukskrivningstalen sjönk med 6 procentenheter vilket motsvarade ca 50 %, anordnade aktiviteter för de boende ökade med hela 64 %. Personalens upplevda hälsa förbättrades dessutom markant.

Nordmalings kommun bör ligga i framkant som arbetsgivare, värna om sin personal och kunna erbjuda en god samhällsservice. Genom att starta upp ett eget 6-timmarsprojekt i Nordmaling och i senare skede applicera på samtliga verksamheter kommer personalhälsan förbättras, god service tillgodoses och möjligheten för rekrytering förenklas.

Nordmalings kommun bör för att skilja sig från tidigare projekt i andra kommuner och av landsting starta 6-timmarsprojekt inom barnomsorgen. I samband med att verksamhetsstart av förskolan Biet skulle det underlätta och vara lämpligt att ovan nämnda projekt bedrivs.

Därför yrkar Vänsterpartiet

Att Nordmalings kommun startar ett 6-timmarsprojekt i samband med verksamhetsstart av förskolan Biet.

Att en utvärdering av 6-timmarsprojekt i senare skede ligger till grund för arbetstidsförkortning med bibehållen lön i kommunens samtliga verksamheter.”

 

Motionen lämnades in vid kommunfullmäktige den 22/6-17.