Nordmalings Sommarmarknad 20-21/7

Imorgon drar Nordmalings sommarmarknad igång. Vänsterpartiet kommer vara på plats och bjuder alla på uppfriskande festis i sommarvärmen. För den intresserade delar vi även ut vår valplattform inför kommunvalet i september. Vi bjuder även på kola, klubbor och läppbalsam med mera. Kom gärna förbi!

Valplattform kommunvalet 2018

Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor i kommunvalet 2018:

1. Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för högre kvalité och goda arbetsförhållanden. Inga privata vinster inom välfärden. Vi vill avskaffa LoV och förbättra valfriheten inom den kommunala regin.

2. Mer resurser i skolan. Barngruppens storlek i förskoleklass måste minska, inte höjas.

3. Skolverksamhet i Rundviksskolan.

4. En integrerad och välfungerande lokaltrafik.

Övergripande vill vi även att Nordmalings kommun fortsättningsvis ger Nordmalings hus direktiv om att bygga hyresrätter. En bostadslösning där alla ska ha råd att bo. Det behövs även ett trygghetsboende som komplement mellan egen bostad och särskilt boende för kommunens äldre.
Valplattformen i sin helhet finns på länken nedan samt på knappen ”Valplattform 2018” på hemsidans högra sida:
Valplattform2018.VänsterpartietNordmaling.A5

Insändare: Har Nordmaling råd med höjda politikerarvoden?

Har Nordmaling råd med höjda politkerarvoden?

”Under senaste kommunfullmäktige 18/6 beslutade sittande majoritet att höja både års- och timarvode för politiker. Det blev en fördubbling av årsarvodering för bl.a. ordförande i barn och utbildningsutskottet samt sociala. Till det tillkommer en 30 % höjning av timarvodet från 125kr/timmen till 160kr. Det nya reglementet innebär även att arvoden fortsättningsvis kommer räknas upp i en högre takt.

Detta görs i skuggan av den dystra ekonomiska rapport som fullmäktige tog del av tidigare på mötet. Allmänna utskottet avviker med -2,9 Mkr, sociala med – 3,2 Mkr samt barn och utbildningsutskottet med -2,9 Mkr mot budget. Det har vidtagits ordentliga sparåtgärder för att försöka få ekonomin i balans, där det dels sparas på personal inom äldreomsorgen samt att det kommit förslag på att öka barnstorleken i förskoleklasserna. Kommunen har även lånat upp sig med 10 Mkr för att förfina kassaflödet. I dessa tider då Nordmalings kommun sparar inom sin kärnverksamhet är det då lämpligt att prata om höjda politikerarvoden?

Vänsterpartiet försökte på måndagen stoppa detta vansinne som drogs hela vägen till votering. Vårt yrkande att behålla dagens arvoderingsnivå fick stöd av (s), men i slutändan ville inte partierna med handen i syltburken erkänna sig ertappade. För vad är höjningen om inte en klapp på politikerns axel och ett antytt bra jobbat?

Vänsterpartiet Nordmaling genom
Niklas Vestermark”

Publicerad i VK 19/6:
https://www.vk.se/2392294/har-nordmaling-rad-med-hojda-politikerarvoden

Publicerad i Folkbladet 25/6:
https://www.folkbladet.nu/2163235/hojda-politikerarvoden-men-ar-ekonomin-i-balans

Valet närmar sig

Kommunvalet i september närmar sig och det är hög tid att kommunens fokus återigen riktas på skolan och äldreomsorg. Efter fyra år med borgerligt styre har majoritetens fokus legat på borgensåtagande åt enskilda företagare, ”skrytbygge” i form av ett stickspår till Rundvik. Ett stickspår vars efterfrågan är låg (ett företag aviserar för att använda) men kostnaden är hög; drygt 56 miljoner kronor.

Siffror från Fackförbundet Kommunal visar att var tredje vill sluta inom äldreomsorgen. Likaså fortsätter behovet av nyanställning stiga efter pensionsavgångar och en fortsatt åldrande population. Det behövs helt enkelt fler händer; undersköterskeyrket måste bli attraktivare i Nordmalings kommun.

Under denna period motionerade Vänsterpartiet  bl.a. för arbetskläder till alla inom äldreomsorg/hemtjänst. Det är idag verklighet, även om det tog en omväg.

En annan kvalitetshöjande insats inom så väl äldreomsorg som barnomsorg/skolverksamhet är ”6-timmars arbetsdag”. Statistik visar att 30-timmars veckor med bibehållen lön (dvs heltidslön) har och kan halvera sjukskrivningstalen. Vidare har 6-timmarsprojekt inom äldreomsorg (Svartedalens 6-timmarsprojekt) visat på en fördubbling av aktiviteter för de äldre. Den 11/12-17 var Vänsterpartiets motion om uppstart av 6-timmarsprojekt upp i kommunfullmäktige, men borgarna ville inte ens debattera.

Det är hög tid att fokus läggs på det absolut viktigaste och i högsta grad kommunens skyldig: skola och äldreomsorg. Valet närmar sig.

Partistyrelse 2018

På årsmötet 3/3-18 valdes följande till Vänsterpartiet Nordmalings partistyrelse:

Ordförande:
Niklas Vestermark, Nordmaling

Ordinarie:
Eva Lundquist, Nordmaling
Anna-Britt Coe, Leduåfors
Carolina Linné, Olofsfors
Marie Landström, Gräsmyr

Suppleanter:
Bengt Eriksson, Nordmaling
Per Lundberg, Nordmaling

Nordmalings kommun ansluter sig till Kärnkraftfritt Bottenviken

Tillsammans med Centerpartiet, Socialdemokraterna och enskilda ledamöter (FD) tar Vänsterpartiet ställning för ett kärnkraftfritt Bottenviken. Tillsammans tog vi ställning för en hållbar framtid.  Det innebär att Nordmalings kommun ansluter sig till total 18 andra kommuner i Sverige som tar avstånd.

Energibehov bör och kan tillgodoses med förnyelsebara alternativ som inte medför natur- och hälsorisker. En artikel från Folkbladet i Västerbotten finns på länken nedan:

https://www.folkbladet.nu/plus/2039795/politiker-i-nordmaling-kritiserar-finsk-karnkraft

En kortare artikeln, men som finns tillgänglig för alla finns publicerad på Västerbottens Kuriren hemsida:

https://www.vk.se/2241757/protest-mot-karnkraftsplaner

Jul i Gemenskap

Svenska kyrkan & politiska partier i Nordmaling arrangerar Jul i Gemenskap – ett gratis julaftonfirande. Alla är välkomna att i gemenskap fira jul! Det kommer bjudas på traditionellt julbord, glögg, julsånger & julklapp till alla. Se affisch nedan: